สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด

5 ธันวา
Home (2)
256512_Banner eservice
intro-DSDW-Comment
IMG_2179
0001
slide-1608618655
banner_mso3
Untitled-1
267054
481592
122787031_372016690899177_7242801635885166186_o
15110487_700309566790915_7967879157357022927_o
10CanDoIt
IMG_2123
IMG_2178
messageImage_1688637073466
messageImage_1688637092992
messageImage_1688637121378
messageImage_1688637146992
messageImage_1688637155993
messageImage_1688637171916
messageImage_1688637184968
messageImage_1688637214480
IMG_6019
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

นางวนิดา สมานมิตร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์

Banner Link

เอกสารบริการ ประชาชน

ข่าว สาร

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้อายุ …

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
(สำหรับประชาชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ(สำหรับประชาชน) …

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) สนง.พมจ.ร้อยเอ็ด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ต้นแบบ
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

306642
Total Visitors
54
Visitors Today
2
Live visitors
306642
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด45000

043-511993

saraban.roiet@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial