รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2563ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2564ถึง 31มกราคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2564ถึง 31 มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2564ถึง 30 เมษายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2564ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564ถึง 30 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2564

 


Share: