ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้อายุ ...

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิต ...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกราในตำแหน่ง นิติกร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมร ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial