รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญขีที่สำคัญของงบทดลอง 

 

 


Share: