รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวามคม 2562ถึง 31 ธันวามคม 2562

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษษยน 2563 ถึง 30 เมษษยน 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


Share: