รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษษยน 2562 ถึง 30 เมษษยน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562


Share: