สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
 
นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ด

Banner Link

การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าว สาร

ขอเชิญชวนให้อาสาสมัครทุกภาคส่วน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดจัดทำกิจกรรมทำประโยชน์

ขอเชิญชวนให้อาสาสมัครทุกภาคส่วน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดจัดทำกิจกรรมทำประ …
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ส่งเโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง สริมและพัาคุณภาพชีวิตคนพิการ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (เวล…

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (เวลา 08…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

11163
Total Visitors
61
Visitors Today
9
Live visitors
11163
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
  ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด45000 043-511993 roiet@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial