ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกราในตำแหน่ง นิติกร

รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share: