ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่ง นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่ง นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด


Share: