กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเจริญศรี วงค์สม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมฯ


Share: