พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (เวลา 18.30 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว


Share: