จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (เวลา 13.30 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง 

ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

13 ตุลาคม 2563 ณ ห้วยทราย หมู่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว


Share: