พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (เวลา 06.30 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วย ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

โดยมี  นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว


Share: