พิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37 

ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว


Share: