ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคม ...

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง ...

ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการรการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมกา ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial